[RB@Blog_Title]

[RB@Blog_Title]

سخنرانی استاد مطهری درباره #فلسطین

سخنرانی زیر در روز عاشورای سال ۱۳۴۸ شمسی در حسینیه ارشاد توسط #استاد_مطهری ایراد شده است.

اگر پیغمبر اسلام زنده می بود، امروز چه می کرد؟ درباره چه مسأله‌ای می اندیشید؟ واللَّهِ و باللَّهِ قسم می‌خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می‌لرزد. این یک مسأله دودوتا چهارتاست. اگر کسی نگوید، گناه کرده است.من اگر نگویم واللَّهِ مرتکب گناه شده‌ام، و هر خطیب و واعظی اگر نگوید مرتکب گناه شده است.

ادامه مطلب